صحرا دنس

برای آزادی روح و جسم‌مان تلاش کنیم
0
تعداد کلاس‌ها
0
تعداد ساعت‌های برگزار شده
0
تعداد فراگیران
0
تعداد کلاس ها در هفته
صحرا دنس
رقص سالسا

هرآنچه در رابطه با رقص لاتین باید بدانید

رقص سالسا از انواع رقص لاتین که در سراسر جهان مشتاقان فراوان دارد و تعداد زیادی از مدارس رقص و موسیقی دنیا سالسا دنس را آموزش می‌دهند. با این حال ممکن است اکثر مردم اطلاع نداشته باشند که رقص سالسا چیست و این سبک شورانگیز و جذاب از کجا نشأت می‌گیرد. برخی معتقدند که رقص سالسا بخشی از فرهنگ کوباست در حالی که برخی دیگر آن را بخشی از فرهنگ پورتوریکو می‌دانند.

رقص هیپ هاپ

رقص محلی

رقص سالسا

رقص باله

چرا صحرا دنس؟

مطالب آموزشی

کلاس رقص شرق تهران09034619237

کلاس رقص شرق تهران09034619237

مجموعه صحرا دنس برگزارکننده بهترین کلاس رقص شرق تهران در سبک های مختلف از جمله رقص ایرانی، رقص عربی، رقص...

کلاس رقص 09034619237

کلاس رقص 09034619237

رقص شرح عواطف و احساسات فرد از روی حرکات است که با ریتم خاص نظم یافته است .این موضوع که...